Landskabsarkitekt med speciale i gårdhaver og beboer-samarbejde.

Med venlig hilsen

Hanne Fleur Hauer