Professionelle opgaveløsninger

Tilbydes til private, lodsejere, beboerforeninger, samt små og mellemstore virksomheder.

Mit speciale er samarbejde med gartner, bygherrer og beboerforeninger, hvor omkostninger og drift samt det æstetiske udtryk skal gå op i en højere enhed. 

Min baggrund giver mig styrke, kompetencer og erfaring til at løfte forskellige opgaver:

 Kandidatgrad som landskabsarkitekt MDL fra Science Universitet

Tidligere ejer af et reklamebureau med op til 10 ansatte

Uddannelse som vildtplejerådgiver for Danmarks Jægerforbund med overbygning i vildtbiologi og forvaltning fra Science Universitet

På frivillig basis deltager jeg i naturpleje i Utterslev Mose 

Tidligere opgaver: 

Landskabsarkitekt

Grønne parkeringspladser

Et sted for teenager

Stauder

Grønne tage

Naturplejer

Vildtplejerådgiver

 

Medlem af: 

  • Det Grønne Råd på Frederiksberg
  • Jagtforeningen Den Kgl.Veterinære Landbrughøjskole 
  • Norden på Frederiksberg 
  • De konservative på Frederiksberg 
  • Dansk Botanisk Forening
  • Dansk Ornitologisk Forening
  • Naturfredningsforeningen

Tlf.: 4043 8746 

Email: hauer@email.dk