Professionelle opgaveløsninger

Medlem af følgende foreninger:
Det Grønne Råd på Frederiksberg
Jagtforeningen Den Kgl.Veterinære Landbrughøjskole
Norden på Frederiksberg
De konservative på Frederiksberg
Dansk Botanisk Forening
Dansk Ornitologisk Forening
Naturfredningsforeningen

Tilbydes til private, lodsejere, beboerforeninger, samt små og mellemstore virksomheder.

Mit speciale er samarbejde med gartner, bygherrer og beboerforeninger, hvor omkostninger og drift samt det æstetiske udtryk skal gå op i en højere enhed. 

Min baggrund giver mig styrke, kompetencer og erfaring til at løfte forskellige opgaver. Kandidatgrad som landskabsarkitekt MDL fra Science Universitet. Tidligere ejer af et reklamebureau med op til 10 ansatte. Uddannelse som vildtplejerådgiver for Danmarks Jægerforbund med overbygning i vildtbiologi og forvaltning fra Science Universitet.

På frivillig basis deltager jeg i                                  naturpleje i Utterslev Mose 

Tidligere opgaver: 

Landskabsarkitekt

Grønne parkeringspladser

Et sted for teenager

Stauder

Grønne tage

Naturplejer

Vildtplejerådgiver

Tlf.: 4043 8746  Email: hauer@email.dk