Forslag til beplantning af parkeringspladser

Den orange farve angiver hovedgaden og den gule bygningerne der danner baggårdene

Landskabsarkitekt 

Forslagenen stammer fra en konkurence jeg deltog i for nogle år siden.

Konkurencen hed "Herning den levende by" borgmesteren ønskede at byen tog sig indbydende ud, allerede når man steg ud af sin bil. Der var mange parkeringspladser bag hovedgadens forretnings kvarter, men disse bagsgårdspladser så nedslidte ud og gav et forkert indtryk at hovedgadens livlige handelsliv. Det skulle der gøres noget ved.

Her kan man se mine løsninger på velkomstrum og parkering i ni af baggårdene.

 

 • Fælles velkomst rum til kundernes biler

  Fire baggårde får et fællesrum med ameretgræs til parkerings område og en blomster hæk både er en salene del og afgrænsning af arealet.

 • Tre smøger fører kunderne fra parkeringspladsen

  Det store velkomstareal giver mulighed for en overdækket p-plads med trækronerne som løvtag

 • En overdækket p-plads giver mulighed for en taghave

  Velkomstrummet er ikke homogent. Parkeringen foran Rådhuset dominerer området Pladsen ligger i nærheden ag et torv,som trænger til beplantning.

 • En Bred smøge fører til p-pladserne

  Velkomstrummet består af Tinghusets og Politiets have anlæg. Træerne placeres som skjul lands en kedelig baggårds mur. Andre træer er plantet så man følger dem ud til gågade.

 • Velkomstpladsen har fået en bedre sti

  Bilerne kan nu komme til p-pladsen fra en sidevej og stå på en ny belægning. Mindre træer kanter stien ud til sidevejen.

 • Det store fællesareal bag hovedgadens huse

  Det kan anvendes til p-plads og til en overdækket torve-hal, med taghave. der er flere grønne forhaver til mindre huse på området.

 • Mange nedslidte baggårde bliver slået sammen

  Der skabes et helheds udtryk ved at belægningen i alle gårdene bliver ens, de mange små rum har ikke plads til store træer beplantningen er beskeden.

 • En privat parkering bliver offentlig

  P-pladserne skal bruges af et galleri og et hotel.
  Der beplantes med små hække og få træer fordi pladsen er lille det grønne islæt kommer ved at plante espalier op af flere gavle.

 • P-hus og p-plads øger antallet af parkeringer

  Ved siden af et stort p-hus med plads til 150 biler, her foreslås grønne buske på taget lands hegnet.
  Der anlægges en p-plads i terræn. Træerne markerer p-båsene.